Kamptal

Winzer

  • Bründlmayer Willi aus Langenlois
  • Hager Oskar aus Mollands
  • Jurtschitsch Gebrüder aus Langenlois
  • Schloss Gobelsburg aus Gobelsburg